download_edited.jpg

Mountain Quail

Oreortyx pictus